Privacy verklaring

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens in ons bedrijf gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de wettelijke eisen zoals voorzien in de EU-regelgeving vanaf 25 mei 2018.

Doeleinden van de gegevensverwerking

BVBA IDOLA BEDRIJVENCENTRUM verwerkt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en klantenbeheer. 

De contactpersoon voor de databank en de verwerking van de persoonsgegevens is de heer Peter Van Der Henst, zaakvoerder van BVBA IDOLA BEDRIJVENCENTRUM.

Voor verdere informatie kunt U terecht bij info@idola.be of op de zetel gevestigd te 9080 Lochristi, Antwerpse Steenweg 19. 

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van :

  • artikel 6.1.a) : Uw toestemming
  • artikel 6.1.b) : de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan een derde partij verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze doeleinden. Het betreffen de dienstverleners waarop wij beroep doen (boekhouding, advocaat, het verzorgen van de internetomgeving, …)

Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw gegevens worden geenszins verkocht aan derden, noch bezorgd aan partijen dewelke zijn gevestigd buiten de EU.

Bewaarperiode

Uw persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken of gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan te wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, schrapping, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@idola.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Dit kan door het versturen van een e-mail aan info@idola.be of brief aan de vennootschap op haar zetel te 9080 Lochristi, Antwerpse Steenweg 19.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig en klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door Uw browser op de harde schijf van Uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Invullen van formulieren via de website

Als u een contact- of aanmeldformulier of op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook LinkedIn Twitter 

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Wij raden U aan om de privacyverklaring van de betrokken sociale media (welke regelmatig kunnen wijzigen) na te kijken om te zien wat zij met Uw persoonsgegevens doen, die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere sociale media kanalen.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen, vanaf 25 mei 2018, met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Klachten

Mocht U een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel)

Wijziging van dit Privacy- en Cookiesbeleid 

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy- en Cookiesbeleid op elk moment te wijzigen. Deze wijzigingen zullen in werking treden vanaf het moment dat ze worden gepubliceerd en u er als gevolg van het gebruik van de website kennis van krijgt. U kan de laatste versie van ons Privacybeleid op ieder ogenblik terugvinden op onze website.